MORIAH - MINISTRY OF THE GOD'S PROPHETIC SPIRIT

 

Full catalogue of the prophetic books!

Пълен каталог на пророческите книги!

 

If you want to read and download prophetic books by

God's servant Stefan Glavchev, please visit the link below:

The Light of Moriah

 

Ако искате да четете и изтегляте пророчески книги от Божия

слуга Стефан Главчев, моля посетете връзката по-долу:

Светлината на Мория

 

If you want to listen prophetic preaching by

God's servant Stefan Glavchev, please visit the links below:

Moriah on Soundcloud

Moriah on Youtube

 

Ако искате да слушате пророчески проповеди от Божия

слуга Стефан Главчев, моля посетете връзките по-долу:

Мория в Soundcloud

Мория в Youtube

 

stefan.glavchev@yahoo.com

moriah.servant@gmail.com